Zarządzanie informacją – matieriały

Poniżej znajdują się materiały do pobrania związane z II Forum CFO pt. „Zarządzanie informacją w praktyce CFO” jakie odbyło się w Katowicach w dniu 11 czerwca 2014.

Materiały chronione są prawem autorskim i wszelka forma ich wykorzystania wymaga uzyskania zgody autorów!

 1. Prof. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
  Psychologia podejmowania decyzji.
 2. Piotr Rybicki, NadzorKorporacyjny.pl
  Jaka powinna być informacja w kontekście analizy danych. 
 3. Adam Krosny, ALAN Systems
  Jak uzyskać użyteczne dane w nowoczesnych systemach informatycznych?
 4. Piotr Rówiński, PwC
  Gdzie się podziało moje 50 milionów?
  Czy analizujesz właściwe dane?

Narzędziem wspierającym nowoczesną, efektywną akwizycję informacji oraz organizacji optymalnych procesów pracy, o którym była mowa w jednej z prezentacji jest system CREAM, którego strona produktowa znajduje się pod adresem www.tastecream.com