Czas to pieniądz - matieriały

Poniżej znajdują się materiały do pobrania związane z Forum CFO pt. "Czas to pieniądz" jakie odbyło się w Katowicach w dniu 9 kwietnia 2014.

Materiały chronione są prawem autorskim i wszelka forma i ch wykorzystania wymaga uzyskania zgody autorów!

 1. Prof. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
  Czas pracy czy wyniki pracy?
  Opłacalność i efektywność elastycznego czasu pracy.

   
 2. Piotr Rybicki, Nadzór Korporacyjny
  Zarządzanie kosztami pracy.

   
 3. Witold Kotarba, ALAN Systems
  Analiza czasu pracy
  - po co? jak?

   
 4. Robert Kujoth, PwC
  Benchmarking czasu i kosztów pracy
  - jak wypadamy na tle konkurencji?

   

Narzędziem wspierającym analizę i rejestrację czasu pracy (jak również kontrolę dostępu), o którym była mowa w jednej z prezentacji jest system ATMS Watch, którego strona produktowa znajduje się pod adresem www.atms-watch.pl