„Czas to pieniądz” – agenda

Pierwsze spotkanie w ramach Forum CFO miało miejsce w Katowicach 9 kwietnia 2014.

9:00 – 9:25

  • rejestracja uczestników Forum CFO

9:25 – 9:30

  • otwarcie Forum CFO, przywitanie uczestników

9:30 – 10:20

10:20 – 10:30

  • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

10:30 – 11:20

11:20 – 11:30

  • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

11:30 – 12:20

12:20 – 12:30

  • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

12:30 – 13:20

  • temat: Benchmarking czasu i kosztów pracy – jak wypadamy na tle konkurencji?
  • prowadzący: Robert KujothPwC

13:20 – 13:30

  • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

13:30 – 14:00

  • lunch, zakończenie Forum CFO

Prezentacje referowane na konferencji są dostępne w materiałach do pobrania