"Czas to pieniądz" - agenda

Pierwsze spotkanie w ramach Forum CFO miało miejsce w Katowicach 9 kwietnia 2014.

9:00 - 9:25

  • rejestracja uczestników Forum CFO

9:25 - 9:30

  • otwarcie Forum CFO, przywitanie uczestników

9:30 - 10:20

10:20 - 10:30

  • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

10:30 - 11:20

11:20 - 11:30

  • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

11:30 - 12:20

12:20 - 12:30

  • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

12:30 - 13:20

  • temat: Benchmarking czasu i kosztów pracy - jak wypadamy na tle konkurencji?
  • prowadzący: Robert Kujoth, PwC

13:20 - 13:30

  • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

13:30 - 14:00

  • lunch, zakończenie Forum CFO

Prezentacje referowane na konferencji są dostępne w materiałach do pobrania