Witold Kotarba

  • reprezentuje firmę ALAN Systems
  • aktualnie Managing Director, w którego zakresie znajduje się m.in. organizacja pracy zespołów projektowych oraz działu marketingu i sprzedaży,
  • doświadczenie zdobyte w kierowaniu międzynarodowymi zespołami projektowymi dla dużych klientów,
  • pełnił rolę Product Managera,
  • znajmość procesów biznesowych w organizacjach – brał udział w pracach analitycznych a także developerskich i wdrożeniowych związanych z automatyzacją i optymalizacją tych procesów w ramach dużych projektów IT.