Piotr-Rybicki

  • NadzórKorporacyjny.pl
  • specjalizuje się w finansach korporacyjnych,
  • posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej,
  • wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
  • obecnie zasiada w 3 radach nadzorczych,
  • Biegły Rewident.