Piotr Rówiński

Piotr Rówiński – pracuje w PwC od 2001 r., początkowo w zespole audytu finansowego, obecnie w zespole Risk Assurance. Posiada doświadczenie m.in. w badaniu sprawozdań finansowych, przeprowadzaniu oceny systemów kontroli wewnętrznych w procesach biznesowych oraz w audycie wewnętrznym w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Piotr kieruje zespołem zajmującym się audytem wewnętrznym, zagadnieniami ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz analizy i prezentacji danych.

Jest trenerem w ramach PwC Academy prowadzącym szkolenia w zakresie audytu wewnętrznego.

Piotr ukończył Finanse i Bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zarządzanie Międzynarodowe w Hogeschool Brabant w Bredzie (Holandia) oraz Rachunkowość Stosowaną w Oxford Brookes University. Posiada brytyjskie kwalifikacje biegłego rewidenta (FCCA), jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA), certyfikowanym audytorem systemów informatycznych (CISA) oraz posiada certyfikat Certificate in Risk Management Assurance (CRMA).