Barbara-Kozusznik

prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik

  • reprezentuje Uniwersytet Śląski
  • psycholog specjalizujący się w problematyce psychologii organizacji i zarządzania,
  • członek komitetu wykonawczego prestiżowego towarzystwa naukowego – Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Stosowanej – International Association of Applied Psychology (IAAP) Executive Committee Division 1 Work and Organizational Psychology; European Network of Organizational Psychologists,
  • prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji,
  • zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach efektywności pracy kierownika oraz na problematyce efektywności funkcjonowania zespołów pracowniczych,
  • doradca i konsultant opracowujący diagnozy i dobór kadry kierowniczej, projekty z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – polityką personalną firmy, systemami ocen i motywacji, budowania polityki sukcesorów, budowania zespołów.